Remissfrihet gäller inom Region Östergötland.

Får du ändå en remiss från din doktor så är det bra om du tar med den hit.