Behandlingen grundar sig på en helhetssyn på människan

Varje behandling tar 50 minuter och kan bl.a bestå av:

-Terapeutiska samtal, Kognitiv- Existentiell inriktning,

-Speglande samtal för utveckling av självbilden och självkänsla

-Coachande samtal för att ta ut riktningen framåt

 Stöd i att göra val, Stöd i att leva väl

 Stöd i acceptansprocessen för det du ej kan påverka

-Utveckla strategier för ökad hållbarhet.

 Utveckla förmågan att hantera stressfyllda och känslomässigt krävande 

 situationer

-Mindfulness/Medveten närvaro/ Utveckla förmågan till sinnesnärvaro

-Mental TräningUtveckla förmågan att styra tankarna

- Anpassad Fysisk Träning

 

 

-Konsultation/Rådgivning