Hur vi mår hänger ofta ihop med hur vi lever våra liv -privat och på jobbet-. Det är inte lätt att forma sin vardagliga tillvaro så att vi håller för stress, belastning, påfrestningar. Du har kanske drabbats av sjukdom, råkat ut för ngn skada, ditt privatliv eller arbetsliv har förändrats.

Du kommer till en punkt när kropp o psyke signalerar så kraftigt att det inte går att fortsätta i samma hjulspår. Det är hög tid att skapa nya strategier, våga förändra, våga bryta mönster.

 Du kanske har svårt att sätta gränser, vill vara andra till lags, oroar dig över vad andra tycker om dig, tar på dig andras problem och får signaler som exempelvis: Ångest,oro, nedstämdhet. Sömnrubbningar och trötthet/utmattning. Spänningar, smärta, huvudvärk, yrsel, magbesvär m.m.